For Loop-الدرس العاشر

For Loop

الصيغة العامة :

 

for (statement 1; statement 2; statement 3) {
  // code block to be executed
}

 مثال :

 

for (i = 0; i < 5; i++) {
  text += "The number is " + i + "<br>";
}

 

شرح المثال :

 

  • الجملة الاولي  i=0

            تعريف متغير الشرط   كالاتي  var i=0 ;

  • الجملة الثانية 

           الشرط   I < 5   يتم التكرار مادام الشرط صحيح .

  • الجملة الثالثة :

i ++ معدل التكرار عند تنفيذ الجملة  يتم زيادة قيمة الـ i واحد

 

يتم طباعة عناصر المصفوفة بالجملة  for  

 

for (i = 0; i < cars.length; i++) {
  text += cars[i] + "<br>";
}

 

<body>

 

<h2>JavaScript For Loop</h2>

 

<p id="demo"></p>

 

<script>

var cars = ["BMW""Volvo""Saab""Ford""Fiat""Audi"];

var text "";

var i;

for (i = 0; i < cars.lengthi++) {

  text += cars[i] + "<br>";

}

document.getElementById("demo").innerHTML text;

</script>

 

</body>

 

 

في هذا المثال يتم عرض  عناصر المصفوفة .

 

أيضا يمكن تعريف المتغيرات خارج حلقة التكرار  

var i = 2;
var len = cars.length;
var text = "";
for (; i < len; i++) {
  text += cars[i] + "<br>";
}

 

For / in

 

<script>

var person = {fname:"John", lname:"Doe", age:25};

var text = "";
var x;
for (x in person) {
  text += person[x];
}

</script>